حسین مداحی
Header

چند روز پیش در یکی از سایتها ، عنوان یک خبر را مشاهده کردم که نوشته بود :
خانه خدا از «حرا» دیگر دیده نمی‌شود .
که پرداختن به این خبر آنهم در فضای سایبر که هیچ تحقیق و تفحصی درباره ی اخبار صورت نمی پذیرد ، جای تأمل داشت .

فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ی استفاده از اینترنت و آسیب هایی که در فرمایشات معظم له به وضوح دیده می شود ، متاسفانه گریبان گیر فعالان عرصه ی مجازی شده و بدون هیچ تحقیق و یا تفحصی به انتشار هر مطلبی مبادرت می ورزند .

توضیح :

در کنار خانه ی خدا ساختمانهایی ساخته شد که ابراج البیت نام گرفت و  سالهاست بحث بر انگیز بوده و توجه فعالان عرصه ی مهدویت را به خود جلب کرده است و درباره ی آن مقالات و مطالبی را به رشته ی تحریر در آورده اند و الحق ، به بیان برخی مطالب قابل توجه ، پرداخته شده است .

کسانی که به حج مشرف شده و به غار حرا نیز رفته اند به خوبی بنای مسجد الحرام را از فراز جبل النور مشاهده می کنند و بنای ابراج البیت ، هیچ ممانعتی برای دیدن ، ایجاد نمی نماید .

وقتی سوژه ی خبری نباشد و به هر قیمتی دنبال انتشار اخبار باشیم ، نتیجه اش می شود این . گیر الکی میدهیم .

نکته : البته این یک نمونه ی کوجک از میان هزاران اخبار غیر واقعیست که در فضای نت منتشر شده و ببینده هم بدون هیچ تحقیق آنرا می پذیرد و جای خود دارد .اما وقتی یک خبر آنهم در یک سایت پر بیننده منتشر می شود و با آبروی یک فرد خاص و یا جماعتی در ارتباط است ، بر اهل تقوی لازم است که بدون تفحص ، آنرا نپذیرند و البته اینهم بازجای خود را دارد !

تصاویر خانه ی خدا از فراز جبل النور و مشاهده ی ابراج البیت در کنار خانه ی خدا